Call : +66(0) 63-789-6636 (EN/TH)

บริการของเรา

financing support

การเงิน

ในการซื้อขายหรือเช่า จะต้องมีการทำเอกสารและการดำเนินการณ์ทางการเงินเยอะมากๆ เราจึงมอบบริการในการจัดการขั้นตอนทั้งหมดให้ ไม่ว่าจะทำเรื่องขอกู้ ไปจนถึงจัดส่งเอกสารอย่างครบถ้วนเรียบร้อยหมดปัญหาเรื่องเอกสารตกหล่น

investment icon

การลงทุน

ในการลงทุนมักจะมีความเสี่ยงซ่อนอยู่เสมอ เราเข้าใจในจุดนี้เป็นอย่างมาก การหาข้อมูลเพื่อการลงทุน ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราสามารถช่วยตอบคำถามและช่วยคัดเลือกการลงทุนที่สามารถสร้างรายได้ๆอย่างแท้จริงให้กับลูกค้าของเราได้

Law icon

กฏหมาย

กฏหมายเฉพาะด้านเป็นเรื่องที่ต้องลงมาอยู่ในสนามถึงจะเข้าใจวิธีการทำงานของมัน เราสามารถจัดการเรื่องกฏหมายให้ตั้งแต่เริ่มซื้อ เริ่มลงทุนไปจนถึงการทำสัญญาเช่า การเช็คเรื่องที่สามารถทำได้หรือไม่ได้ในพื้นที่นั้นๆ ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก เราสามารถช่วยดำเนินการและตอบคำถามทั้งหมดนั้นได้

การจัดการ

บริการยอดฮิตของ DD Real Estate Pattaya คือการช่วยจัดการบริหารอสังหาริมทรัพย์ หลังจากซื้อแล้ว ต้องสร้างรายได้ได้จริง คุณสามารถซื้อแล้วฝากให้เราจัดการดูแลให้ได้ตั้งแต่ทำเรื่องประกันมิเตอร์น้ำไฟ ไปจนถึงหาคนทำความสะอาดและซ่อมแซม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขายหรือเช่าครั้งต่อไป